Fysiotherapie

FYSIOTHERAPIE
Op beide locaties is een praktijk voor fysiotherapie of manuele therapie aanwezig met meerdere specialisten.
Ons beleid is om een behandeling zo snel mogelijk te starten.
De behandeltijd voor een enkele behandeling is 30 minuten.
Sinds enige jaren zijn fysiotherapeuten direct toegankelijk, wat wil zeggen dat in de meeste gevallen geen verwijzing noodzakelijk is.

Niet chronische fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
U dient dus voldoende aanvullend verzekerd te zijn.
Nieuwraven heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.
Via de volgende link krijgt u een actueel overzicht van het aantal behandelingen dat uw verzekeraar vergoedt:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

De praktijk neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.
Hebt u en tip of een verbeteringspunt voor ons, dan horen wij dat graag.
In de praktijk zijn hiervoor formulieren aanwezig.

De rechten en plichten van de patient zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
Meer over dit onderwerp vindt u op de website van de rijksoverheid.