Over Nieuwraven

De geschiedenis
Nieuwraven is ontstaan uit een samenvoeging van de fysiotherapiepraktijken van Marc Swinkels en Gerd Lindenhovius. De ervaring en expertise van Marc en de grote ruimte in de Galecop van Gerd leenden zich immers uitstekend voor de opzet van een revalidatie- en trainingscentrum. Zo ontstond de zeer gewenste mogelijkheid om fysio/manueel therapeutisch handelen direct te combineren met intensieve oefentherapie en training. In snel tempo groeide het patiëntenbestand.

De toekomst
Het centrum is nog steeds in volle ontwikkeling en groeit gestaag. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel intensief gezocht naar mogelijkheden om nog meer dan nu in de avonduren geopend te zijn. Om dit en verdere professionalisering te kunnen realiseren wordt dan ook opnieuw gezocht naar uitbreiding en versterking van het huidige team .

NIEUW bij NIEUWRAVEN

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

Vanaf september 2014 starten wij in de praktijk ‘Nieuwraven’, locatie Abraham Kuyperpark 1, met de doelgroeptraining ‘Oncologie’. In deze training begeleiden wij mensen, die een behandeling voor kanker hebben ondergaan, of mensen die nog onder behandeling zijn voor kanker, naar een actieve levensstijl.

Waarom trainen na behandeling van kanker.
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van leven van overlevenden van kanker beduidend lager is dan verwacht en gehoopt. Mensen die kanker overleven hebben driemaal vaker dan leeftijdgenoten een slechtere gezondheidstoestand en tweemaal vaker psychologische problemen. Ook vermoeidheid is bij ruim de helft van de patiënten aanwezig, al dan niet in combinatie met depressie. Daarnaast ervaren veel patiënten een verminderde fysieke belastbaarheid, verminderde kracht en conditie en verstoring van het sociaal functioneren in werk en ADL.
Voor de reductie van deze klachten is oncologische revalidatie met fysieke training geïndiceerd. Door middel van bewegen ontwikkelen mensen een actievere levensstijl, voelen mensen zich fitter en verbetert de kwaliteit van leven.

Inhoud van het programma.
De revalidatie die wij aanbieden, beslaat een tijdspad van 12 weken. Hierbij wordt er twee maal per week een uur getraind.
Allereerst vindt er een intake plaats waarbij gekeken wordt naar de klachten, die men mogelijk in het dagelijks leven ervaart, de fysieke fitheid en de eventuele bewegingsbeperkingen. Tevens wordt in dit gesprek gekeken of en in welke mate patiënten voor deze aanpak verzekerd zijn.
Aan de hand hiervan stellen wij een persoonlijk trainingsschema op waarbij de doelen van de patiënt leidend zijn. Halverwege het traject vindt er een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt hoe de fysieke fitheid ten opzichte van de basismeting is en wat voor klachten men op dat moment nog ervaart. Aan de hand hiervan wordt het trainingsschema indien nodig aangepast.
Daarnaast wordt gedurende de hele revalidatie samen met de patiënt gekeken naar beweegvormen die men na het revalidatieprogramma kan toepassen om de actieve levensstijl te behouden.
Na twaalf weken zal er een eindevaluatie plaats vinden en krijgt men begeleiding voor het opzetten van beweegvormen na de revalidatie.

Doelgroep.
Het revalidatieprogramma is bedoeld voor:
1. mensen die een behandeling voor kanker hebben ondergaan en die in het dagelijks leven restklachten ervaren op gebied van vermoeidheid, verminderde fysieke fitheid, bewegingsangst, mobiliteitsbeperking, verminderde conditie en/of kracht.
2. mensen die nog onder behandeling zijn (curatief of palliatief) voor kanker waarbij bewegen door de specialist geïndiceerd is

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.